Nieuws

Nieuwsoverzicht

Jaarvergadering Hugo Boys 2022

Vrijdag 16 september 2022

Op donderdag 29 september om 20.00 vindt de jaarvergadering van Hugo Boys plaats in de kantine. Hugo Boys ziet graag, dat je als lid of vrijwilliger van Hugo Boys hierbij aanwezig bent.

 

Agenda jaarvergadering seizoen 2022 / 2023  v.v. Hugo Boys:

  1. Opening door voorzitter Wim Haisma;

  2. Mededelingen en ingekomen stukken;

  3. Evaluatie seizoen 2020 / 2021

  4. Financieel jaarverslag 2020 / 2021 + begroting 2021 / 2022;

  5. Kascontrolecommissie door Stefan Oudeman en Marcel van der Loos

Benoeming kascontrolecommissie voor volgend seizoen;

  1. Bestuursverkiezing > Aftredend, toetredend en herkiesbaar.

 

Nieuwe bestuursleden kunnen door minstens drie leden worden aangedragen, mits hiervan schriftelijk kennis gegeven is aan de secretaris en een schriftelijke bereidverklaring van de kandidaat aan de secretaris is overlegd. Eén en ander is mogelijk tot 72 uur voor de vergadering.

  1. Rondvraag en sluiting.

 

We sluiten de jaarvergadering af met een professioneel georganiseerde voetbalquiz en voor de winnaar ligt uiteraard een presentje klaar! 

Wil je de notulen van de vorige jaarvergadering ontvangen? Neem dan contact op met de secretaris via secretaris@hugoboys.nl.

 

We hopen jullie te mogen verwelkomen!

 

Groeten, bestuur van Hugo Boys.