Geschiedenis

In begin 30-er jaren ontstonden hier en daar wat voetbalverenigingen zoals bijvoorbeeld Con Zelo, SVW, St. George, VIOS, en uiteraard nog meer. In de Noord waren er natuurlijk ook jongens die graag wilden voetballen. Enkele gingen naar SVW. Anderen bleven in de Noord en mochten voetballen op een stuk geschikt gemaakt land achter de boerderij van Klaas Oudeman. De jongeren gingen zich groeperen en zo ontstond TOP (Tot ons Plezier). Zij voetbalden tegen andere “wilde” clubjes zoals het HEK (Helpt Elkander) van de Veenhuizermiddenweg op een veldje bij Bakker Dam. Na enige tijd werd het initiatief genomen om een echte vereniging op te zetten. Mannen als Klaas Oudeman, Klaas de Wit en Jaap Groenland namen het voortouw daarin.

Jaap Groenland was eigenaar van het café tegenover de kerk en had ook een stuk land achter de kerk. De ruimte achter het café werd omgebouwd tot kleedruimtes, het land werd met veel vrijwilligers omgewerkt naar voetbalveld. En het café was tevens de kantine. Op 21 Juni 1934 was het zover: Steeds Onderling Sportief (S.O.S.) werd officieel opgericht. Na enkele jaren wilde de Bond dat de naam SOS moest veranderen omdat er al een andere vereniging was met die naam. Op de ledenvergadering van 1 April 1938 werd de naam veranderd in Hugo Boys. Kort hierna kwamen de oorlogsjaren. Deze werden voorafgegaan door de mobilisatietijd. Dit had zijn weerslag op de vereniging omdat er zoveel leden werden gemobiliseerd. Na de oorlog kwam de vereniging werd goed op gang. En er werd goed gepresteerd. In 1949 werd Het Gouden Kruis gewonnen, in 1951 was er het kampioenschap in de tweede klasse en een bovenste plaats in de eerste klasse in 1952. Hugo Boys bleef 10 jaar in die eerste klasse. Zowel op het veld als buiten het veld bloeide de club volop. In de 60-er jaren werd er gestart met een jeugdcommissie. Een goede toekomst begint met een verstandige aanpak van de jeugd.

De sportieve ontwikkelingen van de jeugd werden nauwlettend gevolgd en waar nodig werd extra aandacht aan besteed. Er werden extra aktiviteiten ontwikkeld om de jeugd nog meer te plezieren. In 1954werd er gestart met een clubblad. Dat sprak zeer aan en bij de handbal wilde het voorbeeld volgen. Na een overleg met de verschillende verenigingen en de kerk werd er een nieuw parochieblad, met de naam Contact, in het leven geroepen waar iedereen en elke club zijn verhaal in kwijt kon. In 1961 werd gestart met de bouw van het Dorpshuis. Dit werd ook het nieuwe onderkomen voor de voetbal vereniging. Er was een goede sfeer en er werd door de teams gezellig nagevoetbald. In 1999 is gestart met een grootste verbouwing van het Dorpshuis. Met inzet van veel vrijwilligers werd het in 2000 opgeleverd en kwam Hugo Boys in een kompleet nieuw onderkomen. Zoals elke club is de inzet van vrijwilligers onontbeerlijk voor de vereniging. Bij Hugo Boys zijn er gelukkig altijd weer vrijwilligers die zich willen inzetten voor de club, voor de leden, voor de jongere generatie, in verschillende besturen en commissies, als geleiders, verzorgers, etc. Tot op heden is Hugo Boys nog steeds een echte dorpsvereniging welke een grote rol speelt in de samenleving van de Noord. Een club waar sportiviteit, teamspirit en plezier hoog in het vaandel staan, en naar we hopen nog vele mensen met plezier naar toe gaan en met plezier hun sport kunnen beoefenen.

In 2017/2018 is de club een samenwerking aangegaan met Hugo Girls. Gezamenlijk is een fantische nieuwe accomodatie neergezet door vrijwillers en bouwers uit de buurt waarbij handbal en voetbal op een terrein samenwerken. U bent van harte welkom voor een sportieve ochtend of middag.