Vertrouwenspersoon

Stella Stoop

Ik ben aangesteld als vertrouwenspersoon binnen Hugo Boys. De vertrouwenspersoon zal een bemiddelingsfunctie hebben ten behoeve van de jeugd in het bijzonder, alsmede de sponsor-, senioren-, technische- en kantinecommissie. Eventuele klachten en/of opmerkingen zullen desgewenst en in overleg met betrokkene anoniem worden behandeld.

De reden dat er binnen onze vereniging voor een vertrouwenspersoon is gekozen, is omdat er in de sport sprake kan zijn van pestgedrag bij de (jeugd)teams en dat leden, ouders en/of verzorgers niet weten bij wie ze dan terecht kunnen om dit te melden.

Ook kunnen algemene klachten, positieve- en of negatieve kritiek, die binnen de vereniging en/of kantine van toepassing zijn worden gemeld, opdat deze geen eigen leven gaan leiden binnen het dorp en/of vereniging.

Vaak kan communicatie een hoop irritatie of misverstanden wegnemen.

Stella Stoop
+31 6 36317024
stella@hktbv.nl