Nieuws

Nieuwsoverzicht

Van de bestuurstafel

Maandag 17 januari 2022

Van de bestuurstafel

 

Overlijden erelid Piet Mooij

Op 12 januari bereikte ons het trieste bericht dat Piet Mooij, erelid van Hugo Boys, was overleden. Piet heeft voor Hugo Boys veel betekend.

Hij was, in de turbulente jaren 60, maar liefst 18 jaar secretaris, niet alleen voor de senioren maar ook voor de jeugd. Als je dan nagaat dat Hugo Boys toen met 11 senioren elftallen speelde, kun inschatten hoeveel tijd Piet eraan besteedde. Vooral dat hij alles met de fiets deed en toen al achter formulieren aan moest gaan om boetes te voor komen. Piet beleefde er veel plezier aan mede door de vele gezellige activiteiten, die er toen werden georganiseerd.

Op zaterdag 15 januari hebben wij afscheid van hem genomen. Wij wensen de familie veel sterkte toe!

 

Hondenpoep

De gemeente heeft nieuwe borden geplaatst en wij hopen echt dat iedereen meewerkt om te voorkomen dat er hondenpoep op de velden komt.

 

Contributie

De contributie via de automatisch incasso was op 27 december 2021.

Op een paar incasso’s na is alles goed gegaan. Ook zijn er negen (overwegend jeugdleden) nog niet meegenomen in deze ronde omdat alle informatie nog niet compleet was. Deze rekeningen worden zo snel mogelijk verstuurd.

De contributiebedragen zijn per leeftijdscategorie. Deze vind je op de website van Hugo Boys bij lidmaatschap & contributies. Mochten er vragen of onduidelijkheden zijn kun je contact opnemen met de secretaris, via secretaris@hugoboys.nl  

 

Maatregelingen betreffende Corona

Vrijdag 14 januari was de laatste persconferentie van de overheid en werden de mogelijkheden voor sportverenigingen versoepeld. Zo is het mogelijk dat alle elftallen kunnen trainen en dat er onderling wedstrijden gespeeld kan worden. Dit zonder publiek.

Al is het nog verre van ideaal, het is mooi dat men sporten mag.  Sporten is belangrijk voor je lichaam en geest en ook voor de sociale contacten.

 

Plaatjesactie

Er wordt nog steeds driftig gespaard en op facebook blijven de berichten verschijnen met lijstjes voor de plaatjes, die men nog niet heeft. Ruilen Jumbo Sportplaatjes HB/HG, is de site waarop je lijstje kan plaatsen en contact kan leggen om te ruilen.

Grote kans dat je boek compleet wordt. Met name Linda Scholtes heeft het tot een uitdaging gemaakt om er voor te bij te dragen dat men het boek compleet kan krijgen.

Eerder vermelde we dat de ruilbeurs gehouden zou worden op woensdagmiddag 5 januari.

Dit kon door bekende reden niet doorgaan. Het is nog steeds de bedoeling om een ruilbeurs te houden.

 

Bestuur Hugo Boys