Nieuws

Nieuwsoverzicht

Van de bestuurstafel

Maandag 26 april 2021

De afgelopen persconferentie bracht eindelijk versoepelingen echter…. niet voor sportactiviteiten.
We hadden onze hoop gevestigd op de regiocompetitie als welkome en broodnodige afsluiter voor
de teams. Helaas we hebben nog steeds geen groen licht om dit te organiseren.
Zoals al eerder vermeld praten wij met meerdere verenigingen in digitale sessies over de
mogelijkheden en de stand van zaken. Alle verenigingen hebben er last van dat motivatie bij leden
en vrijwilligers onder druk staat.


In het vorige Contact is al aangegeven door de ledenadministratie dat de aan- of afmelding voor
15 mei door te geven dient te worden. Als bestuur vinden we dit een spannende datum. Natuurlijk
hopen wij dat zoveel als mogelijk leden blijven voetballen zodat wij weer teams kunnen
samenstellen. Dit geldt natuurlijk ook voor de (jeugd)begeleiders.


Wij zoeken voor het jeugdbestuur nog kandidaten. De jeugd is de toekomst van de club. Het is
belangrijk dat wij enthousiaste mensen kunnen vinden, die taken in het hoofdbestuur op zich
willen nemen. De afgelopen jaren hebben wij de taken bewust verkleind zodat de belasting niet te
groot wordt. Vele handen maken licht werk en het is ook nog gezellig!


In deze Corona tijd ervaren wij allemaal dat het belangrijk is om te kunnen sporten en dat de
sociale activiteiten rondom het voetbalspel minstens zo belangrijk is. Dit geldt voor jong en oud!
Wil je ook iets betekenen voor onze vereniging meld je aan bij Wim Haisma , Adri Entius of iemand
anders van het bestuur.


Wij gaan niet bij de pakken neer zitten, maar ondernemen actie. Zo heeft de organisatie van het
voetbalkamp, de toezegging gekregen om iets speciaals te organiseren.
Als bestuur hebben wij nagedacht zijn hoe we onze trouwe leden en vrijwilligers kunnen
bedanken. We hebben zowel voor de vrijwilligers als leden iets bedacht. Voorbereidingen hiervoor
zijn in volle gang.


Maandag 26 april gaan we in gesprek met De Groene Club. We willen ons oriënteren op
verduurzaming. De Groene Club is een onderdeel van de KNVB, die een verduurzaming adviseur in
dienst heeft. Deze adviseur brengt in kaart wat de mogelijkheden zijn qua verduurzaming op het
complex maar ook de kosten en subsidiemogelijkheden. We zijn benieuwd wat er mogelijk is.
Onze dug-outs op het A-veld zijn sterk verouderd en voldoen niet meer aan de huidige normen.
De bestuursleden, die zich bezighouden met accommodatie/materiaal, zijn aan het oriënteren
welk type dug-out een goede vervanger kan zijn.


Achter de schermen gaan wij door. Wij hopen van harte dat er op korte termijn ook weer
activiteiten op het voetbalveld te organiseren zijn!

 

Bestuur Hugo Boys