Nieuws

Nieuwsoverzicht

Stand van zaken Hugo Boys inzake coronavirus

Donderdag 2 april 2020

Beste leden, ouders/verzorgers, trainers/begeleiders en vrijwilligers


Op 31 maart kregen we bericht van de KNVB dat zij besloten hadden (mede door de
aangekondigde maatregelingen van het kabinet) dat de amateurcompetities dit seizoen niet
meer worden hervat. Er was geen andere keuzemogelijkheid er gaat niets boven gezondheid.
Als bestuur waren we hierop voorbereid. We hadden twee scenario’s uitgewerkt.
Plan A De competitie wordt na 6 april hervat.
Plan B De competitie wordt niet meer uitgespeeld.


Door het besluit van de KNVB om de competitie definitief niet meer uit te spelen treedt plan B
in werking. In de weken voorafgaand van dit besluit zijn we in contact getreden met de overige
voetbalverenigingen uit Heerhugowaard. We gaan gezamenlijke acties uitzetten richting de
KNVB, gemeente en overheid om te kijken welke helpende hand zij ons kunnen bieden.
Kennis delen en uniform beleid te ontwikkelen richting leden en vrijwilligers.


Het moge duidelijk zijn dat door het niet uit spelen van de competitie dat dit een financiële
impact heeft op onze vereniging. Als Hugo Boys lopen we inkomsten mis. Met name in het
voorjaar stonden er acties op stapel die voor Hugo Boys extra inkomsten generen. Denk aan de
Schubbeactie, Plantenactie, kantinesluiting kermisvoetbal en het slot van de competitie.
Terwijl de kosten doorlopen. Om de financiële schade zo veel mogelijk te beperken heeft het
bestuur maatregelingen en acties vanuit plan B ontwikkelt om de financiële schade zoveel
mogelijk te beperken.


Deze maatregelingen zijn:
1) Per direct worden alle geplande niet verplichte uitgaven en investeringen geschrapt.
2) Stopzetten van aankomende activiteiten.
3) Per direct worden de velden gesloten. Dit mede op last van de Gemeente
Heerhugowaard dit in het kader maatregelingen Corona.
4) Bestuur heeft besloten om geen compensatie te geven voor (gedeeltelijke) contributie.
5) Bestuur gaat in gesprek met vrijwilligers om de vergoeding te minimaliseren.
6) Bestuur gaat in gesprek met de hoofdtrainer.
7) Inmiddels contact geweest met onze leverancier. Deze neemt goederen in retour.
8) Penningmeester heeft aanvraag ingediend bij het steunfonds.
9) In gesprek met de KNVB over mogelijkheden financiële compensatie.
10) In gesprek met gemeente Heerhugowaard. Gezamenlijke actie met alle
voetbalverenigingen uit Heerhugowaard.
11) Overleg met Stichting Dorpshuis.
12) Overleg met Hugo Girls.

Op dit moment verkeren we als land maar ook zeker als vereniging in een bijzondere,
spannende maar vooral ook onzekere situatie. Hopelijk gaat het goed met jullie en al jullie
dierbaren. We missen de sport, de contacten en de gezelligheid rondom de velden en kantine.
We hopen dat de situatie rondom het Coronavirus zich spoedig stabiliseert en dat we met de
tijd de draad weer kunnen oppakken.


Dat in het volgende seizoen sportcomplex Hugo’s weer vol zien staan met alle enthousiaste
leden en supporters.


Tot die tijd denk allen goed om jezelf en voor elkaar.
Dank voor jullie begrip, samen staan we sterk!


Met sportieve groet,

Namens het voltallige bestuur,

Wim Haisma
Voorzitter Hugo Boys.