Nieuws

Nieuwsoverzicht

Van de bestuurstafel

Woensdag 6 januari 2021

Op 17 december hebben we onze jaarvergadering gehouden. Na veel heen en weer, door de aangescherpte regels, was de vergadering voor het eerst in de historie van Hugo Boys digitaal. 

De techniek liet ons helaas in de steek waardoor diverse leden niet konden inloggen.

Daarom het jaarverslag via deze wijze, om ieder lid in kennis te stellen hoe voor Hugo Boys dit bijzondere jaar is verlopen.

 

Jaarverslag 2019 - 2020

Het is bijna niet meer voor te stellen maar wat begonnen we het seizoen mooi met de Waardcup.

Als organiserend vereniging leverde we samen met de handbal een prestatie! Dit aan de hand van een speciaal hiervoor op gerichte feestcommissie

Een sportief toernooi met de Waardse voetbalverenigingen en handbalverenigingen uit de omgeving van De Noord. Naast het sportieve waren er diverse andere activiteiten voor de jeugd, buffet voor de sponsors en als de klap op de vuurpijl een spetterende feestavond als slot.

 

Ook de oud op nieuw wedstrijd tussen oud selectie en huidige selectie was een groot succes.

Tot in late uurtjes wist Rene Verkerk ons op de dansvloer te houden.

 

Prestaties

Het 4e elftal ontpopte zich als een stabiel middenmoter.

3e elftal had het zwaar en wist mondjesmaat punten te verzamelen.

2e elftal had in het begin een stroeve start, echter ze herpakten zich en op een gegeven moment streden ze zelfs mee voor een periodetitel.

1e elftal kende een grillig seizoen met diepte- en hoogtepunten. Begin maart had men 20 punten verzameld in Klasse 3 B en leek een stabiele middenmoot positie tot de mogelijkheden.

Helaas gooide Corona roet in het eten.

Aan het einde van het seizoen werd het contract van Jeroen Slaager niet verlengd. Aan de hand van een profielschets, mede samengesteld door de spelers van de selectie, werd er een nieuwe trainer voor de selectie aangetrokken: Ron Weinbrecher.

 

Corona

Met name het begin van de pandemie leverde veel onduidelijkheid op, niemand wist wat en hoe.

Positieve was dat de voetbalverenigingen van Heerhugowaard hun krachten bundelde.

Men verzag elkaar van tips en trucs en we staken elkaar een hart onder de riem.

Als bestuur wist je ook niet alles en vonden we het erg dat we niet meer konden voetballen.

Later onder vele voorwaarden mocht er wel weer getraind worden.

Allerbelangrijkste was en is gezond blijven.

 

 

 

Financiën

Direct na de eerste berichten hebben we als bestuur acties ondernomen.

We hebben steun aangevraagd, kosten geminimaliseerd, in gesprek gegaan met de KNVB, Gemeente Heerhugowaard, Stichting Dorpshuis, vrijwilligers en trainers en omliggende verenigingen. Resultaat was dat we een in aanmerking kwamen voor een NOW-regeling, Gemeente Heerhugowaard inde over drie maanden geen huur en Stichting Dorpshuis schold drie maanden huur kwijt. KNVB deed dit eveneens. Fox Sports bracht minder in rekening. Vrijwilligers gaven hun bijdrage retour omdat ze geen diensten verleende. Trainer nam eerder ontslag zodat we bespaarde op afdracht premies. Al met al is het resultaat dat we seizoen 2019-2020 met een klein verlies konden afsluiten. Een grandioos resultaat, waar we erg blij mee zijn maar met name ook de ondersteuning, die we uit de diverse geledingen kregen.

 

Nu is het niet gebruikelijk om het over het nieuwe seizoen te hebben, echter de 2e golf Corona geeft hier wel aanleiding toe. Hebben we het 1e jaar positief kunnen afsluiten de vraag is wat gaat seizoen 2020-21 brengen?

 

De impact van de 2e golf wordt groter voor verenigingen. Niet alleen financieel maar ook hoe hou je de verbinding met elkaar. Dit is niet altijd makkelijk. Voordeel is dat we in een dorp wonen waar iedereen elkaar kent en er een bepaalde mentaliteit is.

Dit zie je terug in de betaling van de contributie door de leden maar ook door de ondersteuning van onze sponsors. Dit geeft het bestuur support om door te gaan in deze moeilijke tijd. Sporten is belangrijk en is een hoeksteen en sociale verbinding in de samenleving.

 

In een jaarvergadering zijn er verplichte onderdelen De kascontrole dit jaar uitgevoerd door Sjors van der Vliet en Dennis Haisma. Zij vonden geen bijzonderheden in de jaarcijfers.

Daarom zijn de jaarcijfers 2019-2020 akkoord bevonden.

 

Ook waren er bestuursleden herkiesbaar zoals Lex Rendering, Stella Stoop, Giel Borst Pé Entius.

Zij stelde zich allen weer voor een periode beschikbaar. Omdat er geen tegenkandidaten waren zijn allen herkozen. Dit lijkt simpel maar als bestuur zijn we dankbaar dat er mensen zijn die tijd in een vereniging willen steken. 

Daarom ook dank aan Erik Kruijer, die in de loop van het seizoen de taak van Manus van der Vliet heeft overgenomen als bestuurslid kantinecommissie. Manus heeft tijdelijk zijn taak neergelegd vanwege de bouwdrukte van de nieuwe winkel.

 

Veranderingen commissies

Ook binnen de commissies hebben verschillende vrijwilligers hun taken overgedragen aan andere vrijwilligers. In de sponsorcommissie zijn Mariet Ursem en Koen de Koning gestopt en vanuit de handbal hebben enkele leden zich toegevoegd. In de jeugdcommissie zijn Joey Beers en Dion van het Padje ermee gestopt. Chris Dekker is erbij gekomen. We zijn nog op zoek naar vrijwilligers om de jeugdcommissie te versterken.

 

In de rondvraag waren er weinig vragen, wel complimenten dat we als bestuur de financiële schade tot een minimum hebben kunnen beperken en dat we ondanks alle belemmeringen rondom Corona zoveel mogelijk als kon de trainingen hebben laten doorgaan.

Naderhand kwamen er nog diverse vragen binnen betreffende de jeugd.

 

Oliebollenactie

Voor het eerst in hun bestaan organiseerde de Sponsorcommissie een Oliebollenactie.

Dit werd een groot succes! Strak Coronaproof georganiseerd en niet onbelangrijk overheerlijke bollen. Maar liefst 2400 olliebollen werden er gebakken. Bij deze dank aan eenieder die dit mogelijk heeft gemaakt.

 

Voor eenieder een gezond en sportief 2021, waarin we zo spoedig mogelijk weer met elkaar kunnen sporten en elkaar kunnen ontmoeten!

 

Bestuur Hugo Boys