Nieuws

Nieuwsoverzicht

Van de bestuurstafel

Maandag 4 mei 2020

Maandag 20 april hadden we een primeur, de eerste digitale vergadering van het bestuur. Zoals alles wat
nieuw is was het wennen, echter we konden alle punten bespreken.
Niet vreemd dat de meeste onderwerpen in het teken stonden van Corona. Rond de 20e zoemde het van
de geruchten dat er een optie zou komen dat de jongste jeugd tot en met 12 jaar weer mochten trainen.
Inderdaad op 21 april werd dit bevestigd door Premier Rutte in zijn toespraak.


Gemeentes waren leidend in het vrijgeven van de velden, maar vooral ook de regelgeving eromheen.
Die waren niet gering. Vrijdag kregen we het 21 pagina’s tellend document toegestuurd met daarin de
voorwaarden. Het mooie was dat de vijf voetbalverenigingen hier gezamenlijk mee aan de slag gingen
om de vertaalslag te maken hoe je dit in de praktijk ging doen. Het mogen duidelijk zijn dat dit voor elke
vereniging verschillend is. Zo heeft Hugo Boys een open terrein, dat aansluit op de openbare weg. Ander
punt is dat Hugo Girls ook training geeft en dat we daar in het plan rekening mee dienen te houden.
Om die reden zijn de handbal en voetbal gezamenlijk aan het schrijven om tot een “plan van aanpak”
te komen, wat voldoet aan de normen van de gemeente. Pas als de gemeente het heeft goed gekeurd,
kunnen we daadwerkelijk starten met trainen voor de jeugd tot 12 jaar.


We hebben bij de trainers geïnventariseerd wie er willen trainen. Drie teams hebben zich aangemeld.
Als het plan is goed gekeurd dan gaan we met desbetreffende trainers in gesprek wat de
richtlijnen/voorwaarden zijn.


De vorige keer vertelde we over de acties, die we als bestuur gingen ondernemen, om de financiële
impact zoveel mogelijk te beperken voor onze vereniging. Dit heeft tot resultaten geleid. Onze aanvraag
voor steunfonds is erkend. KNVB brengt de laatste maanden van het seizoen geen kosten in rekening.
Vrijwilligers en hoofdtrainer hebben hun medewerking verleend. Overheid heeft plannen om clubs voor
drie maanden te ondersteunen in de kosten van de huur. We zijn gebeld door de wethouder van sport.
Voor de verenigingen is er een toezegging tot uitstel van betaling WOZ en huur sportvelden. Gemeentes
beseffen terdege de functie van sportverenigingen, echter er komen op dit moment zoveel aanvragen
binnen bij de gemeentes, dat ze eerst alles op een rijtje gaan zetten en kijken wat er mogelijk is.
Samenvattend genoeg werk aan de winkel in deze bijzondere tijd.


Ondanks Corona gaan lopende zaken gewoon door. We zijn door de KNVB benaderd met het verzoek om
de teamindeling voor het komende seizoen in te dienen. Daarom de vraag aan de leden om voor 15 mei
af te melden als men wil stoppen met voetballen. De technische commissie kan dan aan de slag met de
concept teamindelingen.


Met z’n allen zitten we nog steeds in een onzekere periode. Het allerbelangrijkste is gezond blijven, denk
goed aan jezelf en help elkaar.


Bestuur Hugo Boys